Informatie

Laatste update 7-2-22

Indeling:

Alle nummers worden gezwommen als rechtstreekse finale. De series worden, ongeacht de leeftijd van de deelnemers (inclusief de Masters), op snelheid van de opgegeven tijden ingedeeld.
Op de 50m en 100m nummers wordt een snelste serie per categorie ingedeeld .

Prijzen:
Per programmanummer worden 3 medailles per categorie A, B, C, D en E uitgereikt.
Officials:
De deelnemende verenigingen zijn verplicht tegelijk met de inschrijving tenminste 1 official op beide dagen per 5 deelnemers, 2 officials per 6-10 deelnemers enzovoort,  op te geven met vermelding van de dag(en) dat hij/zij zal fungeren en met opgave van de volledige vereiste gegevens: (meisjes)naam, woonplaats en functies.
Onderdak: zie informatie bij tab overnachting
Lunchpakketten:
Er zijn voor alle verenigingen lunchpakketten te bestellen voor zaterdag en/of zondag à € . Het aantal moet dan vooraf, bij de inschrijving worden opgegeven, met vermelding voor welke dag(en) men lunchpaketten besteld.